Sêr Disglair
Sêr Disglair

Bydd cymrodoriaethau ‘Sêr Disglair’ yn swyddi uchel iawn eu parch a hynod gystadleuol, wedi’u cynllunio i ddenu goreuon o blith ‘sêr disglair’ maes ymchwil academaidd.

Cymrodoriaethau Adennill Talent
Cymrodoriaethau Adennill Talent

Bydd y cymrodoriaethau hyn yn darparu cefnogaeth i ymchwilwyr, 3-5 mlynedd o brofiad ôl-ddoethurol, a dychwelyd i’r gwaith ar ôl cael seibiant gyrfa.

Cymrodoriaethau Sêr Cymru II
Cymrodoriaethau Sêr Cymru II

Gall ymchwilwyr unigol, 3 - 5 mlynedd ar ôl eu Doethuriaeth, wneud cais am gymrodoriaeth trwy gyflwyno amlinell o’r gwaith ymchwil yr hoffent ei wneud mewn sefydliad sy’n lletya yng Nghymru.

Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru – Galwad Cymrodoriaeth Meddygaeth Fanwl
Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru – Galwad Cymrodoriaeth Meddygaeth Fanwl

Mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru yn ariannu seilwaith mawr i gefnogi ymchwil drosiadol a chymhwysol i iechyd a gofal cymdeithasol.