Question Mark

Cwestiwn Allforio yr Wythnos - Canlyniadau

Gofynnodd cwestiwn yr wythnos diwethaf, 'Os yw'ch busnes yn allforio, beth fu'r effaith gyffredinol? Dewiswch un’ Dyma'r canlyniadau:

  • Cadarnhaol iawn = 50%
  • Cadarnhaol  = 13%
  • Dim effaith = 6%
  • Negyddol = 0%
  • Negyddol iawn = 6%
  • Ddim yn allforio = 25%

Mae'r canlyniadau yr wythnos hon yn dangos bod allforio wedi cael effaith gadarnhaol iawn ar fusnesau sydd wedi mentro i farchnadoedd tramor.

I'r busnesau hynny nad ydynt yn allforio edrychwch ar ein tudalen Pam allforio? i ddarganfod sut mae gan allforio y potensial i drawsnewid eich busnes.

Os ydych yn dal i fod yn ansicr ynghylch allforio, beth am glywed gan fusnesau sydd wedi derbyn cymorth allforio Llywodraeth Cymru sydd wedi eu helpu ar eu ffordd i gyflawni eu nodau. Mae gennym gyfres o straeon am lwyddiant wrth allforio ar ein Parth Allforio.