Person atop snow covered mountain

Storïau am Lwyddiant

Adeiladwyd ar Allforion

Wrth edrych ar dyrau uchel, canolfannau siopa helaeth a gwestai traeth moethus enwog Dubai yn y fideo uchod, prin iawn y byddech yn eu cysylltu â glesni’r bryniau a phrysurdeb trefi a dinasoedd Cymru. Ond y gwir amdani yw bod cwmnïau Cymreig, drwy eu allforion, wedi chwarae rhan annatod wrth greu’r ddinas eiconaidd y gwelwn ni heddiw.

Does dim ots beth yw maint eich busnes; os yw eich cynnyrch neu wasanaeth yn lwyddiant gartref, gall hefyd fod yn lwyddiant dramor.

Bob blwyddyn maent yn helpu cannoedd o fusnesau i gychwyn eu siwrnai allforio. Gallant eich cynorthwyo i ddarganfod marchnadoedd newydd, ddod o hyd i gyfleoedd rhyngwladol newydd a'ch helpu chi i ffeindio'ch ffordd trwy'r rheoliadau masnachu newydd yn sgil diwedd Cyfnod Pontio'r DU.


Gwyddom fod allforio o fudd i fusnesau, ond peidiwch â chymryd ein gair ni. Gwrandewch ar yr hyn y mae rhai allforwyr llwyddiannus yn ei ddweud a dysgwch ragor am y cymorth a gawsant gennym ni i gyflawni eu hamcanion.