Coronafeirws (COVID-19) 

Gwyddom fod hwn yn gyfnod anodd. Gwyddom hefyd mor bwysig yw cadw ein traethau yn rhydd o sbwriel. Sicrhewch eich bod chi bob amser yn dilyn y canllawiau arfer gorau ymbellhau corfforol diweddaraf.

Gellir dod o hyd i wybodaeth ychwanegol ar - Rheoliadau coronafeirws: cwestiynau cyffredin.

Sbwriel morol: beth y gallwch ei wneud

 

Gwnewch adduned yn nodi eich ymrwymiad i Foroedd Glân.

Mae sbwriel morol yn broblem byd eang sy’n cael effaith ddifrifol ar foroedd y byd. Y newyddion da yw y gallwn oll gyfrannu at newid hyn.

Mae unigolion, busnesau, elusennau a llywodraethau ar draws y byd yn cymryd camau. Maent yn gwneud adduned i ymgyrchu dros #MoroeddGlan fel rhan o ymgyrch y Cenhedloedd Unedig.

Cymru sy’n arwain ymgyrch Moroedd Glân y Cenhedloedd Unedig. Byddwn yn mynd i’r afael â phroblem sbwriel morol ac yn adeiladu ar ein llwyddiannau:

  • Traethau’r Faner Las
  • Ansawdd Dyfroedd Ymdrochi
  • Cyfraddau ailgylchu

Rydym yn gofyn i’ch sefydliad/cymuned wneud adduned a bod yn rhan o ymgyrch byd eang y Cenhedloedd Unedig. Gall fod yn newid mor fach â’r canlynol:

  • Peidio â defnyddio gwellt plastig
  • Defnyddio cwpanau amldro
  • Treulio 5 munud yn tacluso traeth
  • Rhoi eich sbwriel yn y bin ailgylchu cywir

Gall newidiadau bach wneud gwahaniaeth mawr!

Gwnewch eich adduned yn ymrwymo i Foroedd Glân

Gymryd yr adduned

 

Dolenni cysylltiedig

Partneriaeth Moroedd Glân Cymru

Partneriaeth Moroedd Glân Cymru: cynnydd