Newyddion a Digwyddiadau

Arweiniad Cyflawni CMCC wedi’i gyhoeddi
​​​​Mae’n rhoi rhagor o fanylion ynghylch y polisïau yn yr CMCC i helpu i sicrhau ei fod yn cael ei…
Cofnodi Dalfeydd a System Monitro Cychod y Glannau: Gwybodaeth Bwysig
Mae’r newid yn golygu bod rhaid i berchennog pob cwch pysgota trwyddedig o dan 10m nawr gofnodi…
Cofnodi dalfeydd yng Nghymru – barod i gofnodi o 00:01 o’r gloch ar 28 Chwefror 2020
Mae tri chwarter o fflyd pysgota gweithredol ar raddfa fach y DU wedi cofrestru â’r Gwasanaeth…
Sioeau teithiol ar Brexit a Physgodfeydd: 16 tan 31 Ionawr
Rydym wedi trefnu cyfres o sioeau teithiol i'ch helpu i baratoi ar gyfer ymadael â'r UE. Byddant yn…

Digwyddiadau

25 Gor 2022
Barriers fund webinar
A guide to understand how to complete the barrier...
26 Gor 2022
Marchnata Digidol (i ddechreuwyr) - CCIF (Ar-Lein)
Mae'r cwrs ar-lein hwn yn cynnwys marchnata e-bost...
Fwy o Ddigwyddiadau