2017: Blwyddyn Chwedlau Cymru

Roedd 2017 yn gyfle inni arddangos diwylliant, treftadaeth a thirweddau cyfoethog Cymru. Roedd yn gyfle i ddathlu’n cyfoeth o ddigwyddiadau ac eiconau ym myd diwylliant a’r campau, ac i ddangos sut ydym yn rhagori. Roeddem am sicrhau bod Cymru’n cael ei gweld fel cyrchfan o safon uchel sy’n berthnasol i’r 21ain ganrif.  

Roedd cael y cydbwysedd iawn yn allweddol. Nid ymwneud ag edrych yn ôl oedd 2017. Yn hytrach, roedd yn ymwneud â dod â’n treftadaeth ddiwylliannol ac amrywiol yn fyw mewn modd unigryw ac arloesol. Ac roedd hefyd yn ymwneud â chreu a dathlu chwedlau Cymreig newydd; personoliaethau, cynhyrchion a digwyddiadau modern sy’n cael eu gwneud yng Nghymru, neu sy’n cael eu cyfoethogi drwy ddod yma.

Ffilm ymgyrch Croeso Cymru: Blwyddyn Chwedlau 2017