Cronfa Trawsnewid Cerbydau Carbon Isel Ford

 

Sefydlwyd cronfa newydd gwerth £1.8m i annog busnesau i symud y tu hwnt i weithgynhyrchu peiriannau hylosgi mewnol i gynhyrchu technolegau cerbydau carbon isel, gan helpu i ysgogi twf economaidd arloesol yng Nghymru, gan Ford a Llywodraeth Cymru.

Bydd y Gronfa, a weinyddir gan Lywodraeth Cymru fel rhan o etifeddiaeth Ford yng Nghymru, yn mynd i'r afael â heriau technegol diwydiannol strategol sy'n gysylltiedig â cherbydau carbon isel gan ganolbwyntio'n glir ar fasnacheiddio a manteisio ar gynhyrchion, prosesau neu wasanaethau newydd a thwf mewn capasiti a gallu. 

 

Dyddiadau Allweddol:

• 20 Medi 2021                   Cystadleuaeth yn agor

• 23 Medi 2021                   Cyflwyniad o’r Digwyddiad Briffio Rhithwir

• 28 a 30 Medi 2021           Cymorthfeydd Ariannu Personol Ar-lein

• 1 Tachwedd 2021             Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau (hanner dydd)

 

 

Sut i wneud cais:

Bydd y Gronfa yn agor ar gyfer ceisiadau o ddydd Llun 20 Medi 2021 pan fydd y Ffurflen Gais a'r Nodiadau Canllaw ar gael ar y dudalen hon ar y we.

Cwestiynau Cyffredin:

I gael rhagor o wybodaeth am gwmpas prosiectau a meini prawf cymhwysedd, cliciwch yma.

Cysylltwch â ni:

Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth yn FordTransformationFund@gov.cymru