Astudiaethau achos

Dysgwch sut mae busnesau ledled Cymru eisoes wedi cael mynediad at wasanaeth Cyflymu Cymru i Fusnesau a dechreuodd fanteisio ar dechnoleg ddigidol i leihau costau, rhoi hwb i elw, cyflogi staff, arbed amser, tyfu eu cronfa gwsmeriaid, cynyddu masnach ryngwladol, gwella rheolaeth fewnol a chyrraedd nodau tyfu sylweddol.

Ydych chi’n barod i ymuno’r busnesau Cymru sy’n gwneud newidiadau? Cofrestrwch am gymorth nawr.