Asiantaeth fenter yw Busnes mewn Ffocws gyda swyddfeydd yn y Barri, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd Abertawe a Threfforest. Bu’n helpu busnesau am dros 27 mlynedd i gychwyn a thyfu yng Nghymru drwy nifer o wahanol gontractau gan Lywodraeth Cymru. Mae hefyd yn darparu dewis o adeiladau busnes sydd â chysylltiad band eang cyflym iawn ar gyfer y tenantiaid. 

Mae hyn yn rhywbeth sydd wedi denu ac yn perswadio tenantiaid i rentu'r adeiladau.

 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen