Symudodd Spiffy ar-lein i barhau i rannu positifrwydd yn ystod y pandemig

Pan gyrhaeddodd y pandemig, gorfodwyd i Spiffy gau eu siop brics a morter. Ond, diolch i fanteisio ar ddigidol o’r diwrnod cyntaf a’u gwaith blaenorol gyda Cyflymu Cymru i Fusnesau, roedd y siop hapusrwydd o Gaerfyrddin yn gallu symud ar-lein yn gyflym i gadw mewn cysylltiad â’u cwsmeriaid. Gwnaeth eu siop Shopify eu helpu i ymgysylltu tra bod y siop ffisegol ar gau. Bu cymaint o ddiddordeb mae ganddynt bellach 10 aelod o staff ac maent wedi rhentu warws yn ddiweddar er mwyn ateb y galw.

Dechreuwch eich taith ddigidol heddiw a chofrestrwch am gymorth am ddim gan Cyflymu Cymru i Fusnesau

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen