Mae’r wyth Egwyddor Diogelu Data a bennwyd yn y ddeddfwriaeth yn gofalu am bob agwedd ar gael, prosesu, defnyddio, storio a dileu data personol.

A yw eich busnes yn dal data personol mewn ffordd sy’n gyfreithlon, teg a chywir?


DOCUMENT

Canllaw Reoli eich Enw da Ar-lein

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen