Giles Phelps

Giles Phelps

Mae Giles yn entrepreneur ac yn frwd o blaid technoleg newydd. Ers creu ISP sy’n gweithredu ar lefel ranbarthol, Spectrum Internet, yn 2005, mae wedi gweithio’n ddiflino i helpu busnesau digidol newydd gyda band eang cyflym iawn a ffibr llawn.

Mae gan Giles brofiad ymarferol i’w rannu â Grŵp Cynghori Manteisio ar Fand Eang Cyflym Iawn. Ac mae’n defnyddio’i wybodaeth i ddangos sut y gall busnesau bach a chanolig (BBCh) fanteisio fwyaf ar y cyfleoedd mae band eang cyflym iawn a thechnoleg ddigidol yn eu cynnig i sicrhau mantais fasnachol.

 

Net Support UK Logo

 

Spectrum Internet logo