Homepage banner

Busnes Cymru Brexit

Yma i roi cymorth i’ch busnes drwy Brexit, i’ch helpu i liniaru'r risgiau, a chanfod yr heriau a'r cyfleoedd sydd o’ch blaen.

 

Down arrow

Ydych chi'n barod?

Chwe maes busnes allweddol

Take the test

Pa mor barod yw eich busnes?

Bydd y pecyn hwn yn mynd â chi drwy chwe maes busnes allweddol, gyda phedwar cwestiwn i asesu pa mor barod yw eich busnes ar gyfer Brexit.

Byddwch chi’n cael adroddiad ar eich asesiad, gyda rhagor o gymorth ac arweiniad i chi.

 

Asesu eich busnes


Cronfa Cydnerthedd Brexit

Cronfa o £1m i helpu busnesau bach a chanolig i baratoi ar gyfer heriau Brexit, i wneud cais ffoniwch Busnes Cymru ar 03000 6 03000

Fideo llyfr braslunio ar Allforio

Ar agor i farchnadoedd newydd? Gallai eich busnes elwa ar allforio; drwy fasnachu ar draws nifer o farchnadoedd gall eich busnes fod yn fwy cystadleuol.

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio Papur Gwyn ‘Diogelu Dyfodol Cymru’, sy’n nodi’r prif faterion i Gymru wrth i’r DU symud i adael yr Undeb Ewropeaidd.