Homepage banner

Cyfrif i lawr i Brexit

11yh 29 Mawrth 2019
0

DIWRNOD

:
0

AWR

:
0

MUNUD

:
0

EILIAD

Yma i gefnogi eich busnes trwy Brexit, eich helpu i liniaru'r risgiau, a nodi'r heriau a'r cyfleoedd sydd o'n blaenau.

Ydych chi'n barod?

Chwe maes busnes allweddol

Take the test

Pa mor barod yw eich busnes?

Bydd y pecyn hwn yn mynd â chi drwy chwe maes busnes allweddol, gyda phedwar cwestiwn i asesu pa mor barod yw eich busnes ar gyfer Brexit.

Byddwch chi’n cael adroddiad ar eich asesiad, gyda rhagor o gymorth ac arweiniad i chi.

 

Asesu eich busnes


Fideo llyfr braslunio ar Allforio

Ar agor i farchnadoedd newydd? Gallai eich busnes elwa ar allforio; drwy fasnachu ar draws nifer o farchnadoedd gall eich busnes fod yn fwy cystadleuol.

Mae Banc Datblygu Cymru yn fenthyciwr unigryw i fusnesau yng Nghymru. Fe'i sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru i gefnogi economi Cymru trwy ei gwneud hi'n haws i fusnesau gael y cyllid sydd ei angen arnynt i ddechrau, cryfhau a thyfu.