Office image

Busnes Cymru Brexit

Casglu gwybodaeth, bod yn barod

Ymadael â'r UE

Gadawodd y DU yr UE ar 31 Ionawr.  Mae'r DU wedi cychwyn ar gyfnod pontio nawr tan Rhagfyr 31 2020. Cytunwyd ar y cyfnod pontio er mwyn caniatáu i'r DU a'r UE gytuno ar ba fath o berthynas fydd ganddynt yn y dyfodol. 

Yn ystod y cyfnod hwn, bydd mwyafrif rheolau a threfniadau masnachu presennol yr UE yn parhau yn eu lle, heb unrhyw newidiadau arwyddocaol yn y rhan fwyaf o feysydd. Bydd y rheolau presennol o ran masnachu gyda'r UE yn parhau, yn yr un modd â'r hawl i deithio heb fisâu i wledydd eraill yr UE.

Dod i wybod am y camau y gallai eich busnes eu cymryd drwy fynd i'r dudalen Gymorth.
Cliciwch yma i ddod i wybod mwy am yr hyn y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i  baratoi i ymadael â'r UE.


Canfyddwr Cyllid
Canfyddwr Cyllid

Chwilio am opsiynau cyllid sy’n berthnasol i’ch busnes drwy ddefnyddio Canfyddwr Cyllid Busnes Cymru

Fideo llyfr braslunio ar Allforio

Ar agor i farchnadoedd newydd? Gallai eich busnes elwa ar allforio; drwy fasnachu ar draws nifer o farchnadoedd gall eich busnes fod yn fwy cystadleuol.

Mae Banc Datblygu Cymru yn fenthyciwr unigryw i fusnesau yng Nghymru. Fe'i sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru i gefnogi economi Cymru trwy ei gwneud hi'n haws i fusnesau gael y cyllid sydd ei angen arnynt i ddechrau, cryfhau a thyfu.