Homepage banner

Paratoi ar gyfer Brexit

Mae angen i fusnesau yng Nghymru barhau i baratoi ar gyfer Brexit.

Manteisiwch ar y pecyn o fesurau sydd wedi'u rhoi ar waith i sicrhau fod eich busnes wedi paratoi'n dda, ta waeth beth ddaw o’r terfyn amser estynedig o 31 Hydref. Rydym yma i gefnogi eich busnes trwy Brexit. Eich helpu i leihau'r risgiau a nodi'r heriau a'r cyfleoedd sydd o'n blaenau.

Am ragor o wybodaeth a chymorth ffoniwch Busnes Cymru ar 03000 6 03000.

Down arrow

Ydych chi'n barod?

Chwe maes busnes allweddol

Take the test

Pa mor barod yw eich busnes?

Bydd y pecyn hwn yn mynd â chi drwy chwe maes busnes allweddol, gyda phedwar cwestiwn i asesu pa mor barod yw eich busnes ar gyfer Brexit.

Byddwch chi’n cael adroddiad ar eich asesiad, gyda rhagor o gymorth ac arweiniad i chi.

 

Asesu eich busnes


Canfyddwr Cyllid
Canfyddwr Cyllid

Chwilio am opsiynau cyllid sy’n berthnasol i’ch busnes drwy ddefnyddio Canfyddwr Cyllid Busnes Cymru

Fideo llyfr braslunio ar Allforio

Ar agor i farchnadoedd newydd? Gallai eich busnes elwa ar allforio; drwy fasnachu ar draws nifer o farchnadoedd gall eich busnes fod yn fwy cystadleuol.

Mae Banc Datblygu Cymru yn fenthyciwr unigryw i fusnesau yng Nghymru. Fe'i sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru i gefnogi economi Cymru trwy ei gwneud hi'n haws i fusnesau gael y cyllid sydd ei angen arnynt i ddechrau, cryfhau a thyfu.