Featured

 

Digwyddiadau Cymru

 

Digwyddiadau Cymru yw strategaeth digwyddiadau mawr Cymru a ddarperir gan Llywodraeth Cymru. 

Rydym yn adeiladu ac yn cynnal portffolio o ddigwyddiadau o safon fydeang sy'n cefnogi twf economaidd ac yn codi proffil ac enw da Cymru yn rhyngwladol.

Mae brandiau byd-eang megis Cwpan Ryder, WOMEX, Ironman, Cwpan Rygbi'r Byd, Cyfres y Lludw a Ras Hwylio Volvo oll wedi dewis lleoli eu digwyddiadau yng Nghymru.

Rydym hefyd wedi datblygu portffolio bywiog a dynamig o ddigwyddiadau celfyddydol a diwylliannol cynhenid, gan gynnwys Gŵyl Gomedi Machynlleth, Gŵyl Adrodd Chwedlau 'Beyond the Border', Gŵyl y Dyn Gwyrdd, Gŵyl Rhif 6 a Sŵn.

 

Gweler: Strategaeth Ein Digwyddiadau Cymru 2010 -2020

 

Digwyddiadau diweddaraf

Ebr 29 2018
Newport
Mai 04 2018
Machynlleth
Mai 10 2018
Wrexham
Mai 26 2018
Singleton Park