Alyson Eyval

Mae gan Alyson dros 8 mlynedd o brofiad o weithio gyda BBaChau a busnesau newydd ledled y DU. Gyda gwybodaeth fanwl am optimeiddio peiriannau chwilio (SEO), y cyfryngau cymdeithasol, strategaethau marchnata ac offer a meddalwedd digidol amrywiol, mae Alyson wedi cefnogi cannoedd o fusnesau i ddatblygu eu strategaethau ar-lein.