Welsh Government

Cymorth digidol i fusnesau yng Nghymru

Yn ystod y cyfnod heriol hwn, rydyn ni yma i’ch helpu chi a busnesau eraill Cymru i roi’r digidol wrth galon eich busnes er mwyn sicrhau’r gwerthiant gorau posib.

Mae ein rhaglen rhad ac am ddim yn cynnwys gweminarau am ddim a chymorth un-i-un wedi’i deilwra, a luniwyd i’ch helpu i ddefnyddio digidol fel pâr sbâr o ddwylo pan fydd pwysau, yn ogystal â gwneud yn siŵr bod eich cwsmeriaid yn gwybod ble i ddod o hyd i chi a sut i brynu gennych chi.

P’un ai a ydych chi’n bwriadu symud ar-lein, gwneud llwyddiant o’r ‘busnes fel arfer’ newydd neu gynnal presenoldeb eich brand yn lleol ar gyfer yr amser pan fydd pethau’n mynd yn ôl i normal, cofrestrwch heddiw.

  • Cofrestru: cewch fynediad at ein rhaglen lawn o gymorth am ddim
  • Gweminarau am ddim: ymunwch â digwyddiadau rhyngweithiol i gael atebion cyflym ac enillion i’r dyfodol
  • Cymorth un-i-un: atgyfnerthu eich gwybodaeth yn gamau gweithredu sy’n sicrhau canlyniadau
Storïau llwyddiant

Clywch gan y busnesau sy’n elwa’n barod o gefnogaeth Cyflymu Cymru i Fusnesau.

COVID-19: cymorth i fusnesau

Mewn ymateb i'r Coronafeirws, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi amryw o fesurau i gefnogi busnesau a gweithwyr.

Cymorth a chanllawiau pwrpasol

Cofrestrwch am gwrs am ddim, sesiwn un-i-un gyda Chynghorydd Busnes Digidol, cynllun gweithredu digidol ac adolygiad o’ch gwefan, sy’n bwrpasol busnes chi.

COVID-19: canllawiau ‘sut mae’ defnyddiol

Mae gennym ni amrywiaeth o ganllawiau ymarferol i'ch helpu chi i ddod i delerau â gweithio gartref, i hyrwyddo eich busnes ac i gystadlu ar-lein.