Cymorth digidol i fusnesau yng Nghymru

Mae gennym ni amrywiaeth o weminrau am ddim i fusnesau mae COVID-19 yn effeithio arnyn nhw. Bydd y rhain yn eich helpu chi i wneud elfennau digidol yn rhan greiddiol o’ch busnes er mwyn sicrhau bod eich cwsmeriaid yn gallu dod o hyd i chi yn y byd ar-lein sy’n mynd yn fwyfwy cystadleuol.

P’un ai a ydych chi’n gobeithio mynd ar-lein i greu safle ‘busnes fel arfer’ newydd neu gynnal eich brand yn lleol ar gyfer pan fydd pethau’n mynd yn ôl i drefn, mae gennym ni gyrsiau sy’n addas ar gyfer busnesau o bob gallu sydd â phob math o anghenion.

  • Gweithio’n ddoethach: cynhyrchiant a llesiant
  • Hyrwyddo eich busnes: ymgysylltu â’ch cymuned leol
  • Cystadlu ar-lein: ‘busnes fel arfer’ ar ei newydd wedd

Cofrestrwch i gael rhagor o wybodaeth am y rhaglen gymorth am ddim yma. Mae ein tîm yn brysurach na'r arfer yn delio â’ch ymholiadau, felly mae’n bosib y bydd yn cymryd ychydig yn hirach i ddod yn ôl atoch chi.  

A farmer using a tablet in a barn with a cow.
IoT yng Nghymru

Cliciwch yma i ddysgu sut y gall y Rhyngrwyd Pethau (IoT) wella’ch bywyd chi a bywydau’ch cwsmeriaid.

COVID-19: cymorth i fusnesau

Mewn ymateb i'r Coronafeirws, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi amryw o fesurau i gefnogi busnesau a gweithwyr.

Cymorth a chanllawiau pwrpasol

Cofrestrwch am gwrs am ddim, sesiwn un-i-un gyda Chynghorydd Busnes Digidol, cynllun gweithredu digidol ac adolygiad o’ch gwefan, sy’n bwrpasol busnes chi.

COVID-19: canllawiau ‘sut mae’ defnyddiol

Mae gennym ni amrywiaeth o ganllawiau ymarferol i'ch helpu chi i ddod i delerau â gweithio gartref, i hyrwyddo eich busnes ac i gystadlu ar-lein.