Covid-19 Datblygu Ymchwil ac Arloesi – Atebion Ymchwil a Datblygu a ddarperir gan Fusnesau a Sefydliadau Ymchwil Cymru

Mae pandemig y coronafeirws wedi creu nifer o heriau i ni ac wedi effeithio ar ein gallu i gyflenwi cynhyrchion, prosesau a gwasanaethau sy’n bodloni’r galw cynyddol am wasanaethau’r GIG a gwasanaethau gofal.

Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu bron i £5m o gymorth i fusnesau arloesol a Sefydliadau Ymchwil yng Nghymru i ddarparu'r atebion sy'n mynd i'r afael â'r heriau hyn.

Mae’r heriau’n cynnwys:

  • Datblygu a chyflenwi peiriannau anadlu a dyfeisiau meddygol eraill
  • Rheoli clefydau a datblygu profion ar eu cyfer
  • Bodloni’r galw am Gyfarpar Diogelu Personol
  • Datblygu technegau a chynhyrchion diheintio cyflym

I weld rhai enghreifftiau o sut mae ein cefnogaeth yn gweithio - Cliciwch Yma