Covid-19 Datblygu Ymchwil ac Arloesi – Atebion Ymchwil a Datblygu a ddarperir gan Fusnesau a Sefydliadau Ymchwil Cymru

Mae pandemig y coronafeirws wedi creu nifer o heriau i ni ac wedi effeithio ar ein gallu i gyflenwi cynhyrchion, prosesau a gwasanaethau sy’n bodloni’r galw cynyddol am wasanaethau’r GIG a gwasanaethau gofal.

Mae Llywodraeth Cymru gefnogi busnesau a sefydliadau ymchwil blaengar yng Nghymru er mwyn cyflawni’r atebion sy’n mynd i’r afael â’r heriau hyn.

Mae’r heriau’n cynnwys:

  • Datblygu a chyflenwi peiriannau anadlu a dyfeisiau meddygol eraill
  • Rheoli clefydau a datblygu profion ar eu cyfer
  • Bodloni’r galw am Gyfarpar Diogelu Personol
  • Datblygu technegau a chynhyrchion diheintio cyflym

I weld rhai enghreifftiau o sut mae ein cefnogaeth yn gweithio - Cliciwch Yma

Hoffem glywed gennych os oes gennych syniad ar gyfer prosiect ymchwil a datblygu er mwyn datblygu cynnyrch neu broses gwell neu newydd.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 30 Tachwedd 2020.

Mae gennym broses ymgeisio syml ar gyfer cyflwyno cynnig. Cewch gymorth gan ein tîm o Arbenigwyr Arloesi profiadol iawn a fydd yn cynnig cyngor ynghylch yr opsiynau sydd ar gael, fel y gallwn elwa i’r eithaf ar eich syniadau arloesol.

Cysylltwch â’n tîm ar COVID19.Innovation@gov.wales i gael rhagor o wybodaeth

 

 

 

icon