Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Professional Cleaning and Hygiene products for private commercial and public sector buildings.
Trosiant y busnes
1m-15m
Nifer y gweithwyr
11-50

Lleoliad y Gangen  - Powys

Enw cyswllt
Adrian Howells
Swydd y person cyswllt
Managing Director
Cyfeiriad

Lion Works
Pool Road
Newtown
SY163AG
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01691681000
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
11-50
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£1m-£15m
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gwasanaethau Rheoli Preswyl

Math o Sector
Gwasanaethau Rheoli Preswyl