Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
I provide organizations of all sizes with skills, knowledge and support they don’t currently have - for one off projects, short term contracts or retained services.

For Businesses:
• Coaching and Mentoring; Peer to Peer Action Learning; Facilitation
• Project management and coordination
• Stakeholder engagement
• Organizational Talent and Skills analyses
• Talent and Skills frameworks
• Business support and advice
• Development of strategic plans and processes

For Business Owners and Individuals:
• Coaching and Mentoring
• Peer Support and advice

Background:
A multi-skilled and highly adaptable person, my experience has been developed across a range of industry sectors and within the public, private and third sector. Since 1997 I have worked within the area of Talent and Skills, with a proven track record of supporting both businesses and individuals.

In addition:
- Volunteer Coach/Mentor on the Governments Help to Grow Management programme
- Member of the Association of Business Mentors
- Trustee and Vice Chair of 4wardFutures Charity
- Community Governor of Nantllwys Primary School


Education and Training:

Coaching, Mentoring and Business Support/Advice - specific:

• ILM Level 7 Certificate in Executive & Senior Level Coaching and Mentoring (2023)
• ILM Endorsed Level 5 Personal Performance Coach (2012)
• SFEDI Level 5 Diploma in Business Support (2010)
• ILM Endorsed Level 5 Executive Business Coach (2012)
• ILM Endorsed Level 4 Accelerated Learning Coach (2012)
• OCR Level 3 Coaching and Mentoring
• SFEDI Enterprise Coach
• SFEDI Level 4 Business Skills Broker Standard (2009)

Other:

• Level 4 NVQ in Management (CMI) (2006)
• People 1st Licensed Trainer (2015)
• Apprenticeship End Point Assessor Award (2019)
• IOSH Managing Safely (2008)
• CMILT Chartered Member of the Institute of Logistics and Transport (2013)
• Member of the Recruitment and Employment Confederation (1999)
Trosiant y busnes
N/a
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Sir y Fflint

Enw cyswllt
Della Thomas
Swydd y person cyswllt
Owner
Cyfeiriad

Bodlondeb, Pen-y-Felin,
Nannerch
Mold
CH7 5RW
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07710805234
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Gwefan y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Busnes a gynorthwyir neu Raglen Gyflogaeth a Gynorthwyir

Amrywiol

Math o Sector
Amrywiol
Is-sectorau / Adrannau
Hyfforddiant a Sgiliau