Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Bespoke website development company based in Penarth, South Wales. We specialise in ecommerce websites and complex developments or integrations, and we also have a team of optimisation experts.
Rhif Cofrestru Cwmni
5691608
Trosiant y busnes
500k-1m
Nifer y gweithwyr
11-50

Lleoliad y Gangen  - Bro Morgannwg

Enw cyswllt
Jason Fortt
Swydd y person cyswllt
Managing Director
Cyfeiriad

Sully Moors Road
Sully
Penarth
CF64 5RP
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01446 339050
E-bost y person cyswllt
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
11-50
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£250k-£500k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

TGCh

Math o Sector
TGCh
Is-sectorau / Adrannau
Cyfathrebu
Meddalwedd a chymwysiadau
Gwasanaethau Technoleg Gwybodaeth
ymgynghori
Meddalwedd
cymwysiadau ar gyfer busnesau
Cymwysiadau digidol creadigol
Datblygu gwefannau