Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
A specialist engineering design company focusing on Aerospace, Military & Defence markets. We design specialist electronics, software and mechanical products for electro-mechanical actuation systems, precision motor control and complex drive systems, and qualify their use in safety critical applications and harsh environments.
Rhif Cofrestru Cwmni
08658964
Trosiant y busnes
500k-1m
Nifer y gweithwyr
6-10

Lleoliad y Gangen  - Wrecsam

Enw cyswllt
Ian Maher
Swydd y person cyswllt
Managing Director
Cyfeiriad

Ellice Way Yale Business Village
Wrexham
LL13 7YL
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01978 366111
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
6-10
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£250k-£500k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwneuthurwr
Ymchwil a Datblygu
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gweithgynhyrchu a deunyddiau uwch

Math o Sector
Gweithgynhyrchu a deunyddiau uwch
Is-sectorau / Adrannau
Systemau ac electroneg Awyrennau

Amddiffyn a Diogelwch

Math o Sector
Amddiffyn a Diogelwch