Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
A service company that provides technical equipment and post production services to film and TV shows in Wales and Bristol
Rhif Cofrestru Cwmni
13176538
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Caerdydd

Enw cyswllt
Howard Colin
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

Workbench Office Wales, Unit 13-14, Neptune Court
Vanguard Way
Cardiff
CF24 5PJ
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07507709703‬
E-bost y person cyswllt
Gwefan y busnes
www.digitalimagingtech.co.uk
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Unknown

Math o Sector
Unknown