Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes (Cymraeg)
Y Cyfanwerthwr Grisial, Manwerthwr Ar-lein ac Arbenigwyr mewn Grisialau Mawr.
Trosiant y busnes
250k-500k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Caerffili

Enw cyswllt
Gemma Clarke
Swydd y person cyswllt
Business Director
Cyfeiriad

Distinction Crystals & Fossils, Unit 2
Newtown Industrial Estate, Cross Keys
Newport
NP11 7PZ
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07572868782
E-bost y person cyswllt
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£250k-£500k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Gweithrediadau eraill
Wholesale
Ydych chi'n allforio?
Ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Adwerthu

Math o Sector
Adwerthu
Is-sectorau / Adrannau
Adwerthu, hurio ac atgyweirio arbenigol