Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
DIY DOJO, the go-to source for all your DIY needs! We’ve been helping DIYers of all skill levels find the best tools, materials, and advice to help with their projects.
Rhif Cofrestru Cwmni
549732462
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Caerdydd

Enw cyswllt
Robert
Swydd y person cyswllt
Founder
Cyfeiriad

79
Cathedral Road
Cardiff
CF11 9PG
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
44232535283
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Gwefan y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Ymchwil a Datblygu
Ydych chi'n allforio?
Ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Menter Gymdeithasol
Cwmni Cymdeithasol

Busnes Cymdeithasol

Math o Sector
Busnes Cymdeithasol