Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
DJay Plumbing & Heating is a professional, reliable and honest company that you can trust, offering our full range of services to Cardiff and the rest of South Glamorgan. Covering all types of work, whether it be repairing a simple pipe leak to a full-blown bathroom installation.
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Bro Morgannwg

Enw cyswllt
Dean Jay
Swydd y person cyswllt
Owner
Cyfeiriad

49 Drylla
Dinas Powys
CF64 4UL
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
02920 511 165
E-bost y person cyswllt
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gwasanaethau Rheoli Preswyl

Math o Sector
Gwasanaethau Rheoli Preswyl