Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes (Cymraeg)
Mae DoodleIT yn darparu pecyn cymorth gwefan cyflawn. Rydym hefyd yn darparu cyngor i fusnesau newydd yng Nghymru.
Mae ein gwasanaethau'n cynnwys cofrestru enwau parth (domain name), gwe-letya (hosting) diogel a ffeil wrth gefn dyddiol. Rydym yn darparu datblygiad WordPress.
Mae ein holl wefannau yn gallu cael eu diweddaru'n llawn gennych chi a gallwch fod yn ddwyieithog.
Efallai mai'r cydran bwysicaf yw ein bod ni yma i siarad â chi dros y ffôn neu drwy e-bost pan fyddwch ein hangen.
Rhif Cofrestru Cwmni
7202975
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Sir Ddinbych

Enw cyswllt
Peter Farrell
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

Golygfa
Graigfechan
Ruthin
LL15 2HA
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01824 702375
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

TGCh

Math o Sector
TGCh
Is-sectorau / Adrannau
Datblygu gwefannau