Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
DPA Law we have been providing professional and supportive legal advice to private and commercial clients for 110 years. We offer the highest standard of legal advice and we take pride in everything that we do. We offer a unique and seamless experience and tailor everything to our client's needs.
Rhif Cofrestru Cwmni
OC347961
Trosiant y busnes
1m-15m
Nifer y gweithwyr
11-50
Welsh speaking

Lleoliad y Gangen  - Sir Gâr

Enw cyswllt
Joanna Leeuwerke
Swydd y person cyswllt
Office Manager
Cyfeiriad

High Street
Ammanford
SA18 2LY
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01269500591
E-bost y busnes
Gwefan y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£1m-£15m
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol

Math o Sector
Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol
Is-sectorau / Adrannau
Gwasanaethau Cyfreithiol

Lleoliad y Gangen  - Caerdydd

Enw cyswllt
Joanna Leeuwerke
Swydd y person cyswllt
Office Manager
Cyfeiriad

95a Pontcanna Street
Pontcanna
Cardiff
CF11 9HS
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
02920 091 092
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£1m-£15m
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol

Math o Sector
Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol
Is-sectorau / Adrannau
Gwasanaethau Cyfreithiol

Lleoliad y Gangen  - Sir Gâr

Enw cyswllt
Joanna Leeuwerke
Swydd y person cyswllt
Office Manager
Cyfeiriad

Scarlet Court
Heol Aur, Dafen
Llanelli
SA14 8QN
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01554749144
E-bost y busnes
Gwefan y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
11-50
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£1m-£15m
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol

Math o Sector
Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol
Is-sectorau / Adrannau
Gwasanaethau Cyfreithiol