Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes (Cymraeg)
Car a gyrrwr gwasanaeth
Rhif Cofrestru Cwmni
6400942
Trosiant y busnes
250k-500k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Wrecsam

Enw cyswllt
Ray Squire
Swydd y person cyswllt
Managing Director
Cyfeiriad

High Street
Accsol House
Wrexham
LL14 2SH
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01978 846678
E-bost y person cyswllt
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Trafnidiaeth

Math o Sector
Trafnidiaeth