Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Drone Services Above & Beyond All Others...

Aerial drone services for land surveying (topographical photogrammetry), buildings/bridges/industrial structures inspections and surveys, methane gas detection and measurement surveys, aerial photography & video/film.

DTA supplies market leading drone services for engineering applications and photography/film.

We develop our own drone technology systems and are able to fly and apply engineering solutions simply not available from the average drone services companies who fly off the shelf drone systems.

Think of the difference between a standard 4x4 and a Paris-Dakar vehicle and you'll get the idea.

DTA works with some of the leading engineering consulting companies such as Atkins and has several years' experience in delivering market leading accuracy and precision in aerial land surveying.

Our aerial photography and video capabilities are also of the highest quality.

Take a look at samples of our work and see for yourself.
Rhif Cofrestru Cwmni
08924962
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Caerdydd

Enw cyswllt
David Field
Swydd y person cyswllt
Managing Director
Cyfeiriad

Ffordd Pengam
2 Alexandra Gate
Cardiff
CF24 2SA
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07716 453 575
E-bost y person cyswllt
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£250k-£500k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwneuthurwr
Ymchwil a Datblygu
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Adeiladu

Math o Sector
Adeiladu
Is-sectorau / Adrannau
Gwasanaethau Proffesiynol
Tir fesurwyr
Gwaith toi
Gwaith adeiladu arbenigol
Amrywiol

Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol

Math o Sector
Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol
Is-sectorau / Adrannau
Gwasanaethau Prosesau Gwybodaeth
Tir fesurwyr

Diwydiannau Creadigol

Math o Sector
Diwydiannau Creadigol
Is-sectorau / Adrannau
Ffilm, teledu, fideo, radio a ffotograffiaeth
Gwaith ffilmiau, fideo a rhaglenni
Gwaith ffotograffig

Ynni a’r Amgylchedd

Math o Sector
Ynni a’r Amgylchedd
Is-sectorau / Adrannau
Awyrofod
Peirianneg

Adeiladu

Math o Sector
Adeiladu
Is-sectorau / Adrannau
Tir fesurwyr

Adeiladu

Math o Sector
Adeiladu
Is-sectorau / Adrannau
Gwaith toi

Gwasanaethau Rheoli Preswyl

Math o Sector
Gwasanaethau Rheoli Preswyl
Is-sectorau / Adrannau
Adeiladu

Gwasanaethau Rheoli Preswyl

Math o Sector
Gwasanaethau Rheoli Preswyl
Is-sectorau / Adrannau
Adeiladu

Ffermio a Choedwigaeth

Math o Sector
Ffermio a Choedwigaeth
Is-sectorau / Adrannau
Amaethyddiaeth
Ymgynghorydd
Cnydau - eraill
Coedwigaeth
Tyfwyr coed

Lleoliad y Gangen  - Sir Penfro

Enw cyswllt
John Palmer
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

Llandeloy
Cwch Gwenyn
Haverfordwest
SA62 6LJ
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07947 212 195
E-bost y person cyswllt
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwneuthurwr
Ymchwil a Datblygu
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Adeiladu

Math o Sector
Adeiladu
Is-sectorau / Adrannau
Gwasanaethau Proffesiynol
Tir fesurwyr
Gwaith toi
Gwaith adeiladu arbenigol
Amrywiol

Gweithgynhyrchu a deunyddiau uwch

Math o Sector
Gweithgynhyrchu a deunyddiau uwch
Is-sectorau / Adrannau
Systemau ac electroneg Awyrennau
Systemau ac electroneg ar gyfer rheilffyrdd

Diwydiannau Creadigol

Math o Sector
Diwydiannau Creadigol
Is-sectorau / Adrannau
Hysbysebu a Marchnata
Cysylltiadau cyhoeddus a chyfathrebu
Ffilm, teledu, fideo, radio a ffotograffiaeth
Gwaith ffilmiau, fideo a rhaglenni
Gwaith ffotograffig

Ynni a’r Amgylchedd

Math o Sector
Ynni a’r Amgylchedd
Is-sectorau / Adrannau
Awyrofod
Rheoli / Effeithlonrwydd Ynni
Offer ar gyfer Monitro Amgylcheddol a Dadansoddi

Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol

Math o Sector
Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol
Is-sectorau / Adrannau
Gwasanaethau Prosesau Gwybodaeth
Ymgynghori
Tir fesurwyr

Morol

Math o Sector
Morol
Is-sectorau / Adrannau
Ynni - carbon isel
Ynni - olew a nwy

TGCh

Math o Sector
TGCh
Is-sectorau / Adrannau
Cyfathrebu
darparu gwasanaeth
Meddalwedd a chymwysiadau

Gwasanaethau Rheoli Preswyl

Math o Sector
Gwasanaethau Rheoli Preswyl
Is-sectorau / Adrannau
Adeiladu

Gwasanaethau Rheoli Preswyl

Math o Sector
Gwasanaethau Rheoli Preswyl
Is-sectorau / Adrannau
Adeiladu

Adeiladu

Math o Sector
Adeiladu
Is-sectorau / Adrannau
Tir fesurwyr