Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes (Cymraeg)
Rydym yn fenter gymdeithasol uchel ein clod, sy'n cyflwyno cyrsiau datblygiad personol a phroffesiynol (DPP), gyda chymwysterau a mentora a achredir gan y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (ILM). Rydym yn grymuso pobl a thimau i adeiladu cydnerthedd meddyliol positif, gwireddu eu hunanwerth yn llawn a chyflawni eu potensial!
Rhif Cofrestru Cwmni
10167051
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5
Welsh speaking

Lleoliad y Gangen  - Wrecsam

Enw cyswllt
Jo Clay
Swydd y person cyswllt
Founder & Innovation Lead
Cyfeiriad

PO Box 2442
Wrexham
LL11 0QP
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
+447923103056
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Menter Gymdeithasol

Gwasanaethau diogelwch

Math o Sector
Gwasanaethau diogelwch
Is-sectorau / Adrannau
Addysg barhaus
Galwedigaethol – diwylliannol
Galwedigaethol – arall

Busnes Cymdeithasol

Math o Sector
Busnes Cymdeithasol
Is-sectorau / Adrannau
Education