Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
We are an IT consultancy, with broad experience in a number of sectors. Key consultancy services we provide are:

data protection officer services, data protection advice, data protection audit, strategic management, including strategy development assistance;
security management, including staff training;
programme/project delivery, including agile.

Recent projects have included running a major outsource, city-wide broadband, IT security policy development and training.
Rhif Cofrestru Cwmni
08725371
Trosiant y busnes
250k-500k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Bro Morgannwg

Enw cyswllt
Steve Durbin
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

Port Road East
119
Barry
CF62 9PX
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07976271559
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf

TGCh

Math o Sector
TGCh
Is-sectorau / Adrannau
Gwasanaethau Technoleg Gwybodaeth
ymgynghori
contractau allanol
diogelwch
gwasanaeth technegol
hyfforddiant