Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Real Estate, Healthcare, IT
Rhif Cofrestru Cwmni
13492804
Trosiant y busnes
1m-15m
Nifer y gweithwyr
0

Lleoliad y Gangen  - Caerdydd

Enw cyswllt
Oluwaseun Fadiora
Swydd y person cyswllt
Founder
Cyfeiriad

Cardiff Bay Business Centre
Cardiff
CF24 5BS
Y Deyrnas Unedig

Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
0
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Adeiladu

Math o Sector
Adeiladu
Is-sectorau / Adrannau
Prosiectau adeiladu
Codi adeiladu preswyl a dibreswyl
Gwasanaethau Proffesiynol
Gwasanaethau Pensaernïol
Rheoli Cyfleusterau

Gofal iechyd a therapi cyflenwol

Math o Sector
Gofal iechyd a therapi cyflenwol
Is-sectorau / Adrannau
meddyginiaeth gyflenwol
Cwnselwr
Arbenigwr meddygol
Ffisiotherapydd

TGCh

Math o Sector
TGCh
Is-sectorau / Adrannau
Cyfathrebu
Meddalwedd a chymwysiadau
Gwasanaethau Technoleg Gwybodaeth
ymgynghori
gwasanaeth technegol
Meddalwedd
cymwysiadau ar gyfer busnesau
Cymwysiadau digidol creadigol
technoleg ariannol
Datblygu gwefannau