Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Construction, Renovation, Demolition, Refurbishment
Rhif Cofrestru Cwmni
06382780
Trosiant y busnes
1m-15m
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Sir Mynwy

Enw cyswllt
Steven Davies
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

Wern Farm
Tredunnock
Usk
NP15 1PE
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01633 266125
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Gwefan y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£1m-£15m
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Adeiladu

Math o Sector
Adeiladu
Is-sectorau / Adrannau
Prosiectau adeiladu