Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Film and TV Production
Rhif Cofrestru Cwmni
10509845
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Castell-nedd Port Talbot

Enw cyswllt
Cheryl Ingram
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

New Road
70
Neath
SA10 6HA
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07895 419451
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Diwydiannau Creadigol

Math o Sector
Diwydiannau Creadigol
Is-sectorau / Adrannau
Ffilm, teledu, fideo, radio a ffotograffiaeth
Gwaith ffilmiau, fideo a rhaglenni