Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
First Start Homes are an off-site building company utilizing structural insulated panels (SIP's) with a light steel frame system to construct flat pack panelised or modular buildings for a range of residential and commercial projects across the UK. Following modern methods of construction (MMC), we have the capacity to design, manufacture, construct and project manage bespoke building kits that are prepared and quality assured in the factory before transporting to site for a vastly reduced installation time frame along with many other benefits.
Rhif Cofrestru Cwmni
09635474
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Rhondda Cynon Taf

Enw cyswllt
Jacob Lewis
Swydd y person cyswllt
Technical Manager
Cyfeiriad

Purever Uk Ltd, Unit 1, Cambrian Industrial Estate West Side
Coedcae Lane
Pontyclun
CF72 9EX
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01443227116
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Asiant/Dosbarthwr
Gwneuthurwr
Gweithrediad Cyfleuster
Ymchwil a Datblygu
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Adeiladu

Math o Sector
Adeiladu
Is-sectorau / Adrannau
Gwaith adeiladu arbenigol