Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
We offer a comprehensive range of bedroom furniture, flat packed and delivered to your door within two weeks of ordering. We have a huge range of styles and colours available.
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Rhondda Cynon Taf

Enw cyswllt
Phil Stephens
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

The Cool Blue Group Ltd, Unit 23b
Tonteg Road, Treforest Industrial Estate
Pontypridd
CF37 5UA
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
02920 001898
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Asiant/Dosbarthwr
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Adwerthu

Math o Sector
Adwerthu