Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Flawless is manufacturer of skincare and bodycare products. From idea to final product, we carry out all processes at our Welsh site by our female led team. As a vegan and sustainable brand, we source all of our raw materials from UK suppliers and are proud of our plastic free ethos, which we have been committed to since starting up in 2016.
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Wrecsam

Enw cyswllt
Charmaine Armour
Swydd y person cyswllt
CEO
Cyfeiriad

Flawless, Unit A14, Bersham Enterprise Centre
Colliery Road, Rhostyllen
Wrexham
LL14 4EG
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07873592430
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gweithgynhyrchu a deunyddiau uwch

Math o Sector
Gweithgynhyrchu a deunyddiau uwch