Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Cardiff Podiatry & Chiropody Clinic based in Fairwater. Fully HCPC registered and insured. Get an expert opinion of a Podiatrist for your foot health. We are here to help you and your feet. Home visits are available in Cardiff and surrounding area.
Rhif Cofrestru Cwmni
14189998
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Caerdydd

Enw cyswllt
Brynmor Rees
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

4 Chestnut Road
Fairwater
Cardiff
CF5 3HR
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
029224741116
E-bost y person cyswllt
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Gweithrediadau eraill
podiatry
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

N/A

Math o Sector
N/A