Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Sub contract CNC machining - providing precision parts to the valve, automotive,construction & many more industries.
Rhif Cofrestru Cwmni
Forrestford Engineering Limited
Trosiant y busnes
250k-500k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Torfaen

Enw cyswllt
Darren Grew
Swydd y person cyswllt
Admin Director
Cyfeiriad

Forrestford Engineering Limited
Polo Grounds Industrial Estate, New Inn,Pontypool
Newport
NP4 0TW
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01495756007
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Gwefan y busnes
Forrestford Engineering Limited
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£250k-£500k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwneuthurwr
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gweithgynhyrchu a deunyddiau uwch

Math o Sector
Gweithgynhyrchu a deunyddiau uwch
Is-sectorau / Adrannau
Peirianneg fanwl