Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Management Consultancy and Recruitment Solutions. Industries served include Sports & Leisure (Golf / Football / Grounds / Club House development), Hospitality, Training, Manufacturing and Construction. Directors have worked in all these industries at Senior Management level in addition to having 20 years recruitment experience.
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Conwy

Enw cyswllt
Naomi Cane
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

32 Penrhyn Road
Colwyn Bay
LL29 8LG
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07775558101
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Gweithrediadau eraill
Management Consultancy and Recruitment Solutions
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol

Math o Sector
Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol
Is-sectorau / Adrannau
Gweinyddol
Gwasanaethau Prosesau Busnes
Ymgynghori
Rheoli Perthynas â Chwsmeriaid
Gwasanaethau Gwybodaeth
Recriwtio