Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes (Cymraeg)
Mae Ymarfer Sylfaenol yn ddarparwr cwrs ar-lein sy'n dysgu sgiliau busnes a datblygiad personol i berchnogion busnesau bach drwy ein cyrsiau a'n cymuned aelodaeth.

Dewch yn arwr eich hun gyda'n rhaglenni busnes a datblygiad personol, aelodaeth a chefnogaeth. Cyflwynir ein rhaglenni ar-lein dros gyfnod o saith wythnos.
Rhif Cofrestru Cwmni
N/A
Trosiant y busnes
N/a
Nifer y gweithwyr
0

Lleoliad y Gangen  - Abertawe

Enw cyswllt
Melissa Compton
Swydd y person cyswllt
Owner
Cyfeiriad

76
Longview Road, Clase
Swansea
SA6 7HP
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
+447453107854
E-bost y person cyswllt
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
0
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Diwydiannau Creadigol

Math o Sector
Diwydiannau Creadigol
Is-sectorau / Adrannau
Cyhoeddi