Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes (Cymraeg)
Mae HintSpire.co.uk yn gwmni dylunio gwefannau a datblygu gwe yn Sir y Fflint, Gogledd Cymru, gydag estyniad i Swydd Gaer yng Ngogledd-orllewin Lloegr. Mae'r cwmni hefyd yn arbenigo mewn gwe-letya ac optimeiddio peiriannau chwilio.

Llwyddodd HintSpire i olynu FlintshireWebsiteDesign.co.uk, y cwmni a fu’n tra-arglwyddiaethu’n gyflym ar y diwydiant gwe yng Ngogledd Cymru dros y Rhyngrwyd oherwydd gwybodaeth helaeth y cwmni am Optimeiddio Peiriannau Chwilio.

Ac fel y rhagflaenydd, mae HintSpire.co.uk yn cynnig gwasanaethau gwe syml, gwerth am arian, sy'n cadw'n gaeth at safon y Rhyngrwyd, sef manyleb normadol ar gyfer technoleg neu fethodoleg sy'n berthnasol i'r Rhyngrwyd.

Mae'r tîm yn brofiadol iawn a gallant helpu eich busnes i gyrraedd y lefel nesaf. Mae'r gwasanaethau gwe dim-gimig yn cynnwys datblygu gwe, gwe-letya, cofrestru enwau parth ac optimeiddio peiriannau chwilio.

Anghofiwch am y prisiau, bydd HintSpire yn curo unrhyw ddyfynbris gyda'u cynllun gwefan misol.

Os ydych chi'n chwilio am wefan a fydd yn cynrychioli'ch presenoldeb ar-lein yn gryf, rydych chi yn y lle iawn. I gael rhagor o wybodaeth am sut y gallant helpu eich busnes i dyfu, cysylltwch â nhw am sgwrs gyfeillgar dros baned.
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Sir y Fflint

Enw cyswllt
Sam
Swydd y person cyswllt
Managing Director
Cyfeiriad

6
Spruce Drive, Penyffordd
Chester
CH4 0FL
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
0124 498 0543
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Gwefan y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Gweithrediadau eraill
Website Design, Website Hosting, Search Engine Optimisation
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Math arall o gorff trydydd sector

TGCh

Math o Sector
TGCh
Is-sectorau / Adrannau
Meddalwedd a chymwysiadau
Gwasanaethau Technoleg Gwybodaeth
gwasanaeth technegol
Cymwysiadau digidol creadigol
Datblygu gwefannau