Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes (Cymraeg)
Dw i'n arbenigo mewn helpu pobl i ddefnyddio ffilm a fideo yn eu gwaith. Dw i'n darparu addysg, hyfforddiant a chefnogaeth ffilm ar gyfer busnesau, elusennau, ysgolion a mudiadau eraill. Dw i wedi darparu cyrsiau ledled y DU ac yn Ewrop ar sut i greu fideos effeithiol gyda ffonau symudol. Dw i hefyd yn creu adnoddau addysg ffilm yn cynnwys e-lyfrau ac adnoddau dysgu ar-lein.
Rhif Cofrestru Cwmni
08128092‎
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5
Welsh speaking

Lleoliad y Gangen  - Bro Morgannwg

Enw cyswllt
Tom Barrance
Swydd y person cyswllt
Owner/director
Cyfeiriad

47
Cornerswell Road
Penarth
CF64 2UX
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
02920095900
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Gwefan y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gwasanaethau diogelwch

Math o Sector
Gwasanaethau diogelwch