Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
We Provide Professional Plumbing & Heating Services In Mid Wales, Shropshire & Cheshire.
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Powys

Enw cyswllt
Luke Grainger
Swydd y person cyswllt
Owner
Cyfeiriad

Myrtle Cottage
Llandrinio
Llanymynech
SY22 6SE
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01691 758001
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Gwefan y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Trefniant Cydfuddiannol

Adeiladu

Math o Sector
Adeiladu
Is-sectorau / Adrannau
Plymio, gwres ac aerdymheru