Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Online Retailer for Bath Bombs, Bath Bomb products, Soaps, Hair & Face Products, Home Fragrance and Candles
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Sir Mynwy

Enw cyswllt
Neil Bradbury
Swydd y person cyswllt
owner
Cyfeiriad

7
Eagle Close
Caldicot
NP26 5FA
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
0330 223 6413
E-bost y person cyswllt
Gwefan y busnes
Lucky Leaf Bath Bombs
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Adwerthu

Math o Sector
Adwerthu