Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
At Lunia 3D, we work with businesses and individuals to create new product design solutions based on innovative ideas. Since 2020, we've been transforming concepts into effective products and services. Our experienced designers are dedicated to transforming your abstract ideas into 3D models and 3D printed objects. No job is too big or too small. We work with individuals and businesses of any size and always happy to take on new projects.
Rhif Cofrestru Cwmni
12582551
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Caerdydd

Enw cyswllt
Ken Pearce
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

12 Stadium Close
Cardiff
CF11 8TS
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
0330 043 2414
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Gwefan y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwneuthurwr
Gweithrediad Cyfleuster
Ymchwil a Datblygu
Gwasanaethau
Gweithrediadau eraill
3D Printing, Prototyping, 3D Scanning
Ydych chi'n allforio?
Ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gweithgynhyrchu a deunyddiau uwch

Math o Sector
Gweithgynhyrchu a deunyddiau uwch
Is-sectorau / Adrannau
Gweithgynhyrchu haenen ychwanegol