Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Holiday property management and letting service in north Pembrokeshire. We offer a very personal service and take the hassle out of running a self catering holiday cottage. We manage, service and rent out holiday homes for clients in north Pembrokeshire and south Ceredigion - popular areas include Newport, Pembs, St Dogmaels, Cardigan, Moylegrove, Preseli Hills area and along the north section of the Pembrokeshire Coastal Path.
Trosiant y busnes
250k-500k
Nifer y gweithwyr
6-10
Welsh speaking

Lleoliad y Gangen  - Sir Penfro

Enw cyswllt
Emma
Swydd y person cyswllt
Owner
Cyfeiriad

The Old Vicarage
Moylegrove
Cardigan
SA43 3BN
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07535 172998
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£250k-£500k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Gweithrediadau eraill
Holiday Letting
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Twristiaeth

Math o Sector
Twristiaeth