Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes (Cymraeg)
Stiwdio pensaernïaeth wedi lleoli yn Llanelli, yn gweithio dros Cymru cyfan.
Rhif Cofrestru Cwmni
12923034
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5
Welsh speaking

Lleoliad y Gangen  - Sir Gâr

Enw cyswllt
Liam Williams
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

Suite 11, Avon House
Dafen Tradepark
Llanelli
Sa148na
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01554253177
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Diwydiannau Creadigol

Math o Sector
Diwydiannau Creadigol
Is-sectorau / Adrannau
Gwasanaethau pensaernïol