Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes
Vale Chauffeurs Services is the foremost choice for professional Chauffeur Services in North Wales, ensuring your timely arrival at your destination in an atmosphere of comfort and sophistication. Our commitment is to provide a chauffeured experience that leaves you feeling relaxed and satisfied. Experience luxury with our premium Mercedes vehicles, ensuring a journey that not only prioritizes comfort but also radiates refinement. Luxuriate in the comfort of our V-Class MPV 7 seater, providing ample space, top-notch amenities, and generous luggage room.

We go above and beyond to guarantee your satisfaction and bring a smile to your face. Our meticulous attention to detail sets us apart, positioning Vale Chauffeurs as the epitome of unparalleled value and service.
Trosiant y busnes
N/a
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Gwynedd

Enw cyswllt
Peter Vale
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

Ty Canol Farm
Llangollen Road
Llangollen
LL20 7UL
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07577 320356
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Trafnidiaeth

Math o Sector
Trafnidiaeth